مقالات مفهومی سرمایه گذاری و ترید

رفتار بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌‌گذاران در هر زمان که بحث سرمایه‌گذاری و معاملات مالی در میان باشد بر مبنای احساسات خصوصاً ترس و طمع غافل شد بر همین اساس شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) می‌تواند احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت کمی نشان دهد....