سولانا

قیمت سولانا Solana

موجودی : 3,532
قیمت خرید از ما : 1,143,493 تومان
قیمت فروش به ما 1,129,880 تومان
سولانا Solana
قیمت به دلار : 21.6615982903 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 539,312,705
حجم 24 ساعته : 554,325,234 $
آخرین آپدیت : 2023-03-24T13:17:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت