سولانا

قیمت سولانا Solana

موجودی : 2,095
قیمت خرید از ما : 966,106 تومان
قیمت فروش به ما 954,605 تومان
سولانا Solana
قیمت به دلار : 19.2071936111 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 558,459,048
حجم 24 ساعته : 148,862,300 $
آخرین آپدیت : 2023-09-26T19:55:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت