1- از صفحه نخست وبسایت و سمت چپ صفحه وارد ناحیه کاربری خود بشوید.   
  
2- از میزکار خود گزینه (( پیگیری پیش فاکتورهای تبدیل رمزارز )) را انتخاب نمایید.
3 – در صفحه پیش رو شما میتوانید جزییات سفارشات خود را مشاهده نمایید
شماره فاکتور / نوع فاکتور / عنوان فاکتور / مبلغ ( تومان ) / شرح فاکتور / تاریخ ایجاد / وضعیت ریالی / وضعیت تراکنش / زمان


 
سفارشات خرید : 
پارس ییتی عزیز پس از تکمیل مرحله پرداخت با پیغام پرداخت موفقیت آمیز مواجه خواهید شد و صورتحساب شما قابل مشاهده است.
جهت پیگیری وضعیت سفارش خود به ناحیه کاربری بخش امور مالی، قسمت "تاریخچه سفارشات خرید" مراجعه نمایید. وضعیت سفارش و صورتحساب سفارش از این بخش قابل مشاهده است.
             1 - در نظر داشته باشید چنانچه سفارشی در زمان مقرر پرداخت نشود، در تاریخچه سفارشات خرید منقضی خواهد شد.
             2 - سفارشات منقضی شده قابلیت پیگیری ندارند و میبایست روال ثبت سفارش را از ابتدا طی نمایید.
             3 - فاکتورهای خرید یا فروش به صورت کامل انجام شده باشن وضعیتشان به واریز شده و انجام شده تغییر میابد


 
سفارشات فروش :
جهت پیگیری وضعیت سفارش خود به ناحیه کاربری بخش امور مالی، قسمت "تاریخچه سفارشات فروش" مراجعه نمایید. وضعیت سفارش و صورتحساب سفارش از این بخش قابل مشاهده است.
              1 - واریزی های سفارشات در روزهای تعطیل پایا خواهد شد و چنانچه بانک شما همنام با بانک های پارس بیت باشد به صورت آنی واریز میگرد.
              2 - کلیه واریزی ها به بانک مقصد آینده به صورت آنی میباشد.