بایننس کوین

قیمت بایننس کوین BNB

موجودی : 217
قیمت خرید از ما : 23,427,614 تومان
قیمت فروش به ما 22,849,905 تومان
بایننس کوین BNB
قیمت به دلار : 398.643902305 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 149,542,879
حجم 24 ساعته : 2,178,647,015 $
آخرین آپدیت : 2024-02-27T10:44:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت