بایننس کوین

قیمت بایننس کوین BNB

موجودی : 238
قیمت خرید از ما : 17,125,365 تومان
قیمت فروش به ما 16,622,682 تومان
بایننس کوین BNB
قیمت به دلار : 322.770230035 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 159,979,964
حجم 24 ساعته : 532,886,037 $
آخرین آپدیت : 2023-03-24T09:50:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت