استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع استخراج به شبکه برق تدوین شد

استاندارد ملی احداث و بهره‌برداری از مزارع استخراج رمزارزها از طرف دولت به تصویب رسید. این استانداردها مربوط به اتصال این مزارع به شبکه برق هستند و به ۲ فاز قبل از احداث مزرعه و پس از آن تقسیم می‌شوند و از این پس اداره‌کنندگان این مزارع باید آن‌ها را رعایت کنند.

به گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، استاندارد در نظر گرفته شده با عنوان «تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها)» به تصویب رسیده است که شامل ۲ بخش حدود انتشار پدیده های کیفیت توان الکتریکی برای فرایند استخراج رمزارز و الزامات اتصال مزارع ماینر به شبکه برق است. در متن این اطلاعیه آمده است که:

نظر به اهمیت تدوین استانداردهای تجهیزات استخراج رمزارزها (ماینرها) و به طور خاص در ارتباط با استانداردسازی مزارع ماینر و نیز در راستای تحقق تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، استاندارد ملی با مشارکت وزارت نیرو و متخصصان و صاحب نظران این حوزه به تصویب رسید.

این استاندارد با مدنظر قرار دادن استانداردهای بین المللی و ملی و اسناد بالادستی در زمینه الزامات کیفیت توان اتصال انواع بارها به سطوح مختلف ولتاژی سیستم‌های قدرت و با لحاظ کردن شرایط خاص شبکه برق ایران و مزارع ماینر، تهیه و تدوین شده است.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات تخطی ولتاژ تغذیه از محدوده مجاز، هارمونیک ولتاژ، هارمونیک میانی ولتاژ، فلیکر ولتاژ و عدم تعادل ولتاژ برای اتصال مازارع ماینر به شبکه برق است که حدود انتشار پدیده‌های کیفیت توان را تعیین می‌کند. این الزامات شامل الزامات کیفیت توان مربوط به مطالعات قبل از احداث و برق دارشدن مزرعه ماینر و الزامات کیفیت توان مربوط به برق دارشدن مزرعه ماینر هستند.

این استاندارد برای اتصال مزار ماینر به شبکه های برق فشار ضعیف (۲۳۰ ولت تک فاز یا ۴۰۰ ولت سه فاز)، فشار متوسط (۱۱ ، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت سه فاز)، فشار قوی (۶۳، ۶۶، ۱۳۲ یا ۲۳۰ کیلوولت سه فاز) و فوق فشار قوی (۴۰۰ کیلو ولت سه فاز) کاربرد دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت


دیدگاه های شما

افزودن یک دیدگاه