دیسنترالند

قیمت دیسنترالند Decentraland

موجودی : 128,853
قیمت خرید از ما : 31,641 تومان
قیمت فروش به ما 31,265 تومان
دیسنترالند Decentraland
قیمت به دلار : 0.599864095685 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 2,193,539,027
حجم 24 ساعته : 83,833,408 $
آخرین آپدیت : 2023-03-24T09:50:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت