دیسنترالند

قیمت دیسنترالند Decentraland

موجودی : 236,784
قیمت خرید از ما : 14,819 تومان
قیمت فروش به ما 14,642 تومان
دیسنترالند Decentraland
قیمت به دلار : 0.29491161476 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 2,193,179,327
حجم 24 ساعته : 47,460,906 $
آخرین آپدیت : 2023-09-25T10:45:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت