دیسنترالند

قیمت دیسنترالند Decentraland

موجودی : 220,590
قیمت خرید از ما : 25,943 تومان
قیمت فروش به ما 25,634 تومان
دیسنترالند Decentraland
قیمت به دلار : 0.448787141661 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 2,193,179,327
حجم 24 ساعته : 36,816,469 $
آخرین آپدیت : 2024-05-27T09:06:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت