فایل کوین

قیمت فایل کوین Filecoin

موجودی : 18,476
قیمت خرید از ما : 270,769 تومان
قیمت فروش به ما 267,545 تومان
فایل کوین Filecoin
قیمت به دلار : 4.66564325153 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 1,960,106,352
حجم 24 ساعته : 104,871,933 $
آخرین آپدیت : 2024-07-21T09:49:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت