فایل کوین

قیمت فایل کوین Filecoin

موجودی : 15,219
قیمت خرید از ما : 296,286 تومان
قیمت فروش به ما 292,759 تومان
فایل کوین Filecoin
قیمت به دلار : 5.56673532444 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 409,670,047
حجم 24 ساعته : 255,569,396 $
آخرین آپدیت : 2023-03-25T07:20:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت