فایل کوین

قیمت فایل کوین Filecoin

موجودی : 5,505
قیمت خرید از ما : 609,939 تومان
قیمت فروش به ما 602,677 تومان
فایل کوین Filecoin
قیمت به دلار : 10.0133667789 $
تعداد کل ارز : 0
میزان استخراج شده : 1,960,861,370
حجم 24 ساعته : 1,166,092,720 $
آخرین آپدیت : 2024-03-04T11:02:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت