بیت کوین

قیمت بیت کوین Bitcoin

موجودی : 3
قیمت خرید از ما : 1,464,035,711 تومان
قیمت فروش به ما 1,440,559,095 تومان
بیت کوین Bitcoin
قیمت به دلار : 27490.3664531 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 19,327,612
حجم 24 ساعته : 25,827,492,908 $
آخرین آپدیت : 2023-03-25T08:04:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت