بیت کوین

قیمت بیت کوین Bitcoin

موجودی : 3
قیمت خرید از ما : 3,869,298,528 تومان
قیمت فروش به ما 3,757,544,974 تومان
بیت کوین Bitcoin
قیمت به دلار : 64269.6360444 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 19,715,284
حجم 24 ساعته : 13,712,657,671 $
آخرین آپدیت : 2024-06-22T16:34:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت