بیت کوین

قیمت بیت کوین Bitcoin

موجودی : 2
قیمت خرید از ما : 3,295,890,001 تومان
قیمت فروش به ما 3,242,343,691 تومان
بیت کوین Bitcoin
قیمت به دلار : 56750.9177629 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 19,639,031
حجم 24 ساعته : 49,507,710,987 $
آخرین آپدیت : 2024-02-27T10:26:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت