کاردانو

قیمت کاردانو Cardano

موجودی : 170,552
قیمت خرید از ما : 21,846 تومان
قیمت فروش به ما 21,285 تومان
کاردانو Cardano
قیمت به دلار : 0.430738710539 $
تعداد کل ارز : 45,000,000,000
میزان استخراج شده : 36,410,042,820
حجم 24 ساعته : 622,259,222 $
آخرین آپدیت : 2023-12-06T10:08:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت