کاردانو

کاردانو Cardano

موجودی : 276,322
قیمت خرید از ما : 11,501 تومان
قیمت فروش به ما 11,074 تومان
کاردانو Cardano
قیمت به دلار : 0.315095081793 $
تعداد کل ارز : 45,000,000,000
میزان استخراج شده : 35,193,805,106
حجم 24 ساعته : 256,539,095 $
آخرین آپدیت : 2022-12-01T16:16:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت