کاردانو

قیمت کاردانو Cardano

موجودی : 0
قیمت خرید از ما : 26,361 تومان
قیمت فروش به ما 25,746 تومان
کاردانو Cardano
قیمت به دلار : 0.458172111868 $
تعداد کل ارز : 45,000,000,000
میزان استخراج شده : 36,911,562,081
حجم 24 ساعته : 216,795,865 $
آخرین آپدیت : 2024-05-26T20:51:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت