کاردانو

قیمت کاردانو Cardano

موجودی : 233,251
قیمت خرید از ما : 19,099 تومان
قیمت فروش به ما 18,570 تومان
کاردانو Cardano
قیمت به دلار : 0.36196827163 $
تعداد کل ارز : 45,000,000,000
میزان استخراج شده : 35,608,886,724
حجم 24 ساعته : 288,431,683 $
آخرین آپدیت : 2023-03-25T06:49:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت