بیت کوین

قیمت بیت کوین Bitcoin

موجودی : 2
قیمت خرید از ما : 3,783,924,372 تومان
قیمت فروش به ما 3,673,187,177 تومان
بیت کوین Bitcoin
قیمت به دلار : 61697.9656727 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 19,716,612
حجم 24 ساعته : 35,579,563,643 $
آخرین آپدیت : 2024-06-25T17:27:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت