بیت کوین

قیمت بیت کوین Bitcoin

موجودی : 3
قیمت خرید از ما : 1,465,593,890 تومان
قیمت فروش به ما 1,442,098,724 تومان
بیت کوین Bitcoin
قیمت به دلار : 27802.9376818 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 19,326,843
حجم 24 ساعته : 30,642,719,070 $
آخرین آپدیت : 2023-03-24T13:21:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت