بیت کوین

قیمت بیت کوین Bitcoin

موجودی : 1
قیمت خرید از ما : 3,927,690,735 تومان
قیمت فروش به ما 3,866,622,988 تومان
بیت کوین Bitcoin
قیمت به دلار : 65099.5375447 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 19,644,375
حجم 24 ساعته : 44,082,538,598 $
آخرین آپدیت : 2024-03-04T12:33:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت