بیت کوین

قیمت بیت کوین Bitcoin

موجودی : 2
قیمت خرید از ما : 1,317,576,259 تومان
قیمت فروش به ما 1,290,843,209 تومان
بیت کوین Bitcoin
قیمت به دلار : 26245.5266103 $
تعداد کل ارز : 21,000,000
میزان استخراج شده : 19,496,612
حجم 24 ساعته : 9,665,010,546 $
آخرین آپدیت : 2023-09-26T20:04:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت