مجموعه پارس بیت و انجمن رمزارز ایران در راستای توسعه و گسترش زیرساخت های فناوری بلاکچین و رمزارز در ایران، از همکاری و تعامل با اشخاص و نهادهای مختلف، دریغ نخواهد کرد. لذا تمامی رزومه ها و درخواست ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و قطعا پیگیری و اطلاع رسانی خواهد شد.

درخواست همکاری

نام و نام خانوادگی را بنویسید.

برای ارسال فرم باید وارد سایت شوید و شماره همراه خود را تایید نمایید