بَت

بَت Basic Attention Token

موجودی : 373,782
قیمت خرید از ما : 8,538 تومان
قیمت فروش به ما 8,445 تومان
بَت Basic Attention Token
قیمت به دلار : 0.231907771743 $
تعداد کل ارز : 1,500,000,000
میزان استخراج شده : 1,500,000,000
حجم 24 ساعته : 21,504,256 $
آخرین آپدیت : 2022-12-01T16:16:00.000Z
هفتگی
روزانه

نمودار بومی قیمت